Uzaylı Bir İK’cının 15 Belirtisi

Son 10 yılda İnsan Kaynakları uygulamaları hızlı yol aldı. Özellikle yabancı şirketlerin yurtdışından getirdikleri sistemler hem bu firmalara yararlı oldu hem de yerli şirketler için örnek teşkil etti.

10 sene önce İK alanında çoğunlukla eski “personelci”ler görev yapardı. Bugün bu tablo değişti. Personel, özlük işleri kökenli İK yöneticilerinin sayısı azaldı. İK alanında ülkemizde ya da yurtdışında yüksek lisans eğitimi almış çalışan sayısı arttı. Eğitim anlamında ortalama İK çalışanı profilinin yükseldiğini söylemek mümkün.

Bununla birlikte hala bir çok “Uzaylı İK”cının görevde olduğunu söyleyebiliriz. Peki uzaylı İK’cı kimdir? İşte size aramıza başka bir gezegenden gelen İK’cıları ayırd etmenize yardımcı olabilecek 15 örnek:

 1. “Neden”le başlayan her soruya “şu politikamız paralelinde / bu prosedürümüz gereği…” diye bir cevap alırsanız,
 2. İhtiyaçlarınızı anlattığınızda boş bakışlarla karşılaşırsanız,
 3. İşe alımını yapacağınız rolün gerekliliklerini anlattığınızda sadece yetkinliklerin önemini dinliyorsanız,
 4. Kriz döneminde 500.000 TL’lik danışmanlık bütçesi istiyorsa,
 5. Performans yönetimi sisteminizi bir işten çıkarma; işe alım süreçlerinizi ahbap-çavuş ilişkisi geliştime; yetenek yönetimi uygulamalarınızı adam kayırma araçları olarak görüyorsa,
 6. Pratikteki sorunlarınıza sadece teorik problemlermiş gibi yaklaşıyorsa,
 7. Ayağı yere basmıyorsa; devamlı uçuş halindeyse; geliştirdiği uygulama, fikir nereye gider kestiremiyorsa,
 8. Ticari bakış açısını kaybetmişse,
 9. Saha personeline tepeden bakıyorsa, sahayla ilişkisini “mecburiyet” sınırlarına yerleştirmişse, satış ekibi onun için Kaf dağının ardındaysa,
 10. “Üst”üne saygıda kusur etmeyip, “alt”ını her fırsatta rencide ediyorsa,
 11. Bir gün söz verip, ertesi gün sözünü unutuyorsa (!),
 12. Yanında konuşmaktan, bulunmaktan huzursuzluk duyuyorsanız,
 13. Önce “sen bize lazımsın” deyip bir süre sonra sizi işten çıkartıyorsa,
 14. İşle ilgili her konuda söze “biz İnsan Kaynakları olarak” diye başlıyorsa,
 15. Teknoloji onun için hala bir fobiyse karşınızdaki İK’cı bu dünyadan değildir.
O zaman soru şu: UFO’lar gerçek mi?

Sizce?…

Yorumlar kapatıldı.