Category Archives: Ofiste korku

Ofisinizdeki Anlık Problemleri Çözmenin 7 Adımı

Kurumsal, sistemlere dayalı, oturmuş bir organizasyonda çalışıyor olsanız da anlık aksaklıklar her zaman başınıza gelebilir. İş yaşamının doğal akışı içinde, aniden ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmak bazen zordur.
Öte yandan birden bire gelen “sancı”ları hafifletmenin birkaç yolu olabilir. İşte size sıkıntılı anlarda yapılabileceklere 7 örnek:

1. Önleyin: Mümkünse krizleri başlamadan bitirin. “Öngörü”lü olabilmek az sayıda çalışanda bulunan bir vasıftır. Yürüttüğünüz işlerin, geliştirdiğiniz projelerin hangi engellerle karşılaşacağını, bu engellerin ne gibi sorunlara yol açacağını kestirmeye çalışın. Bazı rahatsızlıkları erken teşhisle giderebilirsiniz.

2. Her şeyden önce sakin olun: Krizin ortaya çıkmasıyla ister istemez tepkisel hale gelirsiniz. Öncelikle heyecana kapılıp aşırı tepkiler vermediğinizden emin olun. Bu tip durumlarda paniklemek sorunun etkisini artırır. Çırpınıp daha da batmamak için sakin kalmalısınız.

3. Ortamı sakinleştirin: Krizler birden bire ortaya çıkar. Beklenmedik gelişmelere karşı toleransı düşük ya da fazla heyecanlı çalışanlar panikleyip krizi derinleştirebilir. Önce ortamı stabilize edin.

4. Yöneticinize haber verin: Durumu net ve dürüst bir anlatımla yöneticinize aktarın. Kötü haberi başkasından duyacağına sizden duyması en sağlıklı seçenektir. Bildiğiniz gibi kötü haber çabuk duyulur.

5. Danışın: Konu gizlilik gerektiren bir konu değilse, sizden deneyimli, benzer bir durumla karşılaşmış bir büyüğünüz, yakınız varsa konuyu paylaşıp, akıl danışın. Amerika’yı tekrar tekrar keşfetmeniz gerekmez.

6. Hızlı düşünerek karar verin: Kriz dönemlerinde aldığınız kararlar gündelik hayatınızda aldığınız kararlardan çok daha önemlidir. Düşünmeksizin kararlar vermeyin.

7. Hasar büyükse iletişime öncelik verin: Ortaya çıkan durum önemli bir sıkıntı yaratıyorsa; problem çok sayıda insanı etkiliyorsa ilk işiniz iletişim olmalı. Bir arkadaşınızı sürecin iletişimiden sorumlu kılın. Oluşan sorundan endirekt olarak etkilenen kişilerin konuşup danışabilecekleri birinin olması ortamı rahatlatabilir.

İş yaşamının günlük “hayhuy”u arasında meydana gelen aksaklıklar çoğu zaman kaçınılmazdır. Sakin kalıp, rasyonel kararlar alarak ilerlemek çözüme giden yolun ilk adımlarıdır.

Sabırla ve metanetle küreklere asılıp teknenin yönünün düzeltin. Küçükken izlediğimiz bir çizgi filmde söylendiği gibi: “Haydi yallah, hop hop hop”…